A két rendszer

Ha körülnézünk, megszámlálhatatlan mennyiségű nézet, felfogás, értelmezés, hitvilág, filozófia és látás fedezhető fel. Talán hetek, hónapok is szükségesek, ha a kavalkádból világos rendszert szeretnénk alkotni, már csak azért is, hogy kiigazodjunk. Évek telhetnek el, ha komolyan és alaposan tanulmányozzuk ezeket a nézeteket, és még ezek után is érezhetjük, mennyire keveset értettünk meg belőlük. Sokan csupán 1-2, néhány tanítás mentén élik le életüket, de még többen szinte falják egyiket a másik után. Időnként találkozom belefáradt, majdnem belefásult lelkekkel, akik a káosz közepette már megcsömörlöttek a sokféleségek ellenmondásaitól.  Eddig ezt tanították nekik, most meg az ellenkezőjét hallják, majd egyre több a variáció. Egy darabig érdekes, újdonságra éhes kíváncsiság hajtja az embert az előadások, tanfolyamok, rendezvények felé. Még, még!
Aztán üres szemekkel huppan le a legtöbb lélek, mert összezavarodott.

Az előbb idézett bibliai sorokból (Jelenések könyve 19. fejezet 11-16, 19-21. versek) jól kivehető, hogy végső soron a rengeteg, a sok, a megszámlálhatatlan nézet összesen KETTŐ-re redukálható. Nem véletlenül adatott e világos útmutatás éppen erre az időre, hiszen Akitől származik, pontosan látta mi vár ránk. Csodálatosan tiszta és egyszerű képet látunk, hogy kiigazodhassunk.
A végső harcban két felállás között lehetséges választani: vagy a Királyok Királya, vagy a földi királyok-fenevad-hamis próféta szövetség között lehet állást foglalni. Nincs több verzió.
Feltűnő az is, hogy élesen szétválik e két csoport, e két gondolkodás. Mintha egymást kizárnák. Nem lehet kétfelé sántikálni, nem lehetséges két urat szolgálni! Nem alkudozás kérdése, nem napi politika kérdése, nem megélhetés, nem álmok és elképzelések kérdése ki hová tartozik. Ráadásul nem is azon múlik, hogy mi önmagunk hová soroljuk magunkat. Mit hiszünk magunkról és mi a valóság, az nem mindig ugyanaz.

Ezért én a következőkben nem a sokféleségről szeretnék beszélni, hanem a végső kérdés szerinti Két Rendszerről.
A Bibliát és háttéranyagait kutatva, természetesen, az irodalomkritikai álláspontokat ismerve, túl egyszerűnek tűnik. Már az ószövetségi forrásanyagok is több csoportra oszthatók, nem hogy az újszövetségiek. Állandó jelleggel visszatérnek a tisztázatlan gócpontok, és nagyon sok homályos szó, fordítás, bejegyzés máig nem leli nyugvópontját. A vélt válaszok néha közelebb állnak a közös megegyezés szerinti alkuhoz, feltételezésekhez, logikai elképzelésekhez, mint az igazsághoz. Lehetetlennek tűnik a megoldás, főleg, ha egyben a mai kérdésekre is válaszokat akarnánk találni.
Tudom, egy új gondolkodás és vizsgálati mód lehetne csak feloldás, de ennek ellenére megpróbálok apró lépéseket tenni a leírtak értelmezéséhez.

Nos, a Bibliai sokféleséget is áttekintve, végig nyomon követhető a fent említett Két Rendszer gondolkodása, az első fejezettől az utolsóig.
Az Ószövetség első fejezetei és az Újszövetség utolsó részei egy kerek gondolati  egységet képeznek, a kezdetre adott válasz egyenes következménye az utolsó szavak tartalma. Már a teremtés-hit előadásakor megmutatkozik a két rendszer mintája, ami azután végigvonul az egész Szentíráson. Észrevétlenül marad az összemosás. Az oly nagy munkával összeszerkesztett két eszmeiség majdnem sikert ér el, amikor a Jelenések könyve váratlanul előre vetíti a végső harcot. E végső szembenállás azt mutatja meg, hogy hiába való volt a két kibékíthetetlen gondolkodásmód szellemi és fizikai egybeszerkesztése. Eljött a szétválasztás ideje. Eljött a gyógyulás ideje. Színről színre való látás pillanata.
Lehetne más teremtésmítoszokat is elővenni, lehetne másfajta történelmi összefoglaló anyagokat is vizsgálni, ugyanaz derülne ki belőlük. Nem bonyolítottam, csak hogy legyen több, más illusztráció. Elég az is, ami a Biblia oldalain és a közeli 10 ezer évnyi történelmünk megmutat. A későbbiekben akkor írok ennél régebbi eseményekről, ha azzal jobban kifejezhetek fontos dolgot.
Többségében a Szentírás mentén haladok, és a szóhasználatát is megtartom. K-ki fordítsa magának érthetőbbé, ha úgy tetszik. A lényeg a legegyszerűbb lelkek számára is kiolvasható lesz. Remélem.

[subpages]

Hagyj üzenetet!