A gnózis

Régen és ma is sokan követik a gnosztikus hagyományokat. Egyre nagyobbnak tűnik a szakadás a történelmi egyházak és a gnosztikusok között, ami csupán külsődleges különbség. A Bibliából kimaradt iratok egy része gnosztikus névre hallgat, így sokan nehezményezik, hogy az Egyház másodrangú irodalomnak tartja ezeket. Ha felröppen valami újdonság, óriási érdeklődést vált ki, olyankor azok is felfigyelnek, akik egyébként sosem olvasnak Szentírást, és más világlátásuk van.
De vajon mióta létezik és mit takar a gnózis?

A fent említett 7-ek szövetsége 7 „ellenerő” együttműködéséből tevődik össze. Ezek közös jellemzője, hogy egy bizonyos tudáson alapszanak.

Nem a szeretettel hoznak létre életet, hanem a tudással.
Hosszú fejlődés eredményeként jelent meg az igény a hallhatatlanság, az élet titkának megfejtése iránt. A civilizációkat mindig érdekelte a határok feszítése, a több és mégtöbb, és még annál is több szomjúsága. A tudományok a fejlődést célozzák, és a vele járó egyre magasabb szintű technika, technológia kiszolgálását. Végül mind egy ponthoz érkeztek: hogyan lehet létrehozni tökéletes életet mesterséges módon. A lombik-programtól kezdve a fajkutatáson át, a GMO hasznosításig, a szintetikus DNS-ig, a robotgyártásig, az atom-módosításig. Utolsó fázisa e kísérletezésnek természetesen az anyagi mágia.
Amikor materializálunk gondolattal. Mindig ez számított az elérendő szellemi magaslatnak.
Ez mind tudás.
És mind olyan tudás, melynek nincs szüksége a szeretetre.

Többször halljuk a gnosztikusok szájából, hogy Jézus Egyiptomban tanult gnosztikus tudományokat. És egyre többen csodálják a gnosztikus evangéliumokat, Mária Magdolna és Jézus titkos tanításait, stb.
Erre később visszatérek, de itt fel kell tenni a kérdést: ki ez a Jézus, akit a titkos tudományokra tanítottak, beavattak, és hogyan egyeztethető ez össze azzal a Jézussal, aki amúgy teljesen nyíltan tanított, személyválogatás nélkül.

Amikor erről a gnózisról beszélnek, akkor ez azt a tudást jelöli, amely a 7-ek szövetsége fejlesztett ki. A magyar azt mondja: „Heten, mint a gonoszok!”

A magyar zsigerből tudja, hogy a GNoSZtikus és a GoNoSZ összefüggnek.
A gonosz használja ugyanis azt a tudást, ami gondolati mágiaként működik szívenergia nélkül. Ez a fekete mágia.
Eszköze tehát az a tudás, a „know-how”, amivel a hamis prófétát is jellemzi a Jelenések könyve: „aki a csodákat tette az Ő nevében, és elhitette” az embereket.

A fehér mágia a szeretet-erő kisugárzása.

A gnosztikus világlátás fehérre és feketére osztja a világot, a Fény és Sötétség harca legfőbb tartalma. Valóban fontos tudni, hogy egy ideje létezik, de ez a harc nem tart örökké.
A gond csak az, hogy ha magunk tápláljuk ezt a harcot, akkor soha nem is fog megszűnni. Miközben a Fény nevében küzdünk, mégis éppen a sötét erőket erősítjük meg.
Naivan azt hisszük, hogy a gnózis a gonosz elleni harcban jeleskedik, miközben a gonosz eszközévé vált ősidők óta.
A Földön is többször létezett magas civilizáció, aranykor, amelyek vesztét a tudásalapú gondolati mágia okozta. A szeretet nélküli tudás hatalma nem állítható meg, és mint dagadó lufi, egyszer csak kipukkad. Ekkor a civilizációk megemésztik, elpusztítják önmagukat. Ezt a magyar tapasztalati emlékezet a Kis gömböc meséjével fejezi ki a legegyszerűbben és tanulságosabban.
A fekete mágia csírája azonban újrakel és újra befészkeli magát az emberiség gondolatvilágába, majd teret nyerve kibontja szerteágazó polipjait, aminek tanúi lehetünk ma is. Természetesen sokféle álnéven, más-más kulimázzal, szenteskedéssel, gyógyítóerővel, stb. hiteti el a fogyasztó tömegeket.
S hogy bizonyos legyen ráhatása a lelkekre, eszközei közé saját szent jelét tűzi ki: a gyilkos keresztet.
Bárhol járunk, bármit is hiszünk, kódolt kisugárzása áthatja és irányítja közösségeinket. S ha ez nem volna elég, akkor jön a „titkos tanítások” kavalkádja, mely éppen az érzékeny lelkeket ejti rabul.
A 7-ek szövetsége ezeken a divatos tanokon keresztül éri el saját céljait, saját érdekeinek megfelelően, és még ellenőrzése alatt is tartja az emberiséget.
Amikor az atomerőművek, vegyi anyag gyárak pénzzel támogatnak „Zöld” aktivisták csoportjait, azzal kordában tartják az ellenzéket. Meghatározzák „meddig lehet elmenni”. Így biztosítják a jogok meglétének, a környezetvédelem meglétének látszatát. Minden pénzt megér a hiedelem, hogy a zöld mozgalmak ellenük tüntetnek – apróságok ellen persze – s ez időben senki se veszi észre a valódi nagy „disznóságokat”. Kormányszinten is így működik.
Tehát ősi módszer a gonosz kezében.

Az első teremtéstörténetben nem szerepel semmiféle „jó és gonosz tudásának fája”. Nyilvánvaló, hogy Isten, a Teremtő Atya-Anya Egysége mindent odaadott a Teremtett világnak, az embernek, ezért tekinti Fiúnak.
A második teremtés elbeszélés mindenben megosztja-szétválasztja a teremtett világot, jónak és gonosznak, mely ismétlődik végtelenül. Aki a jó-rossz ítélkezési kényszerben él, az soha nem szabad önmaga rabságától. Állandóan méricskéli tetteit, rejti valódi gondolatait, szenved a folytonos bizonytalanságtól. Retteg a szabályoktól, a tévedéstől, attól, hogy nem lát tisztán mi mikor jó és mikor rossz.  Másokra is kivetíti saját szűklátókörűségét, követeli, hogy a törvény legyen egységes és vonatkozzon mindenkire. Csak ez a biztos korlátozottság ad nyugalmat labilis lelkének. Mindig külső támaszra és megerősítésre van szüksége, önálló lépésre, döntéshozatalra és kockázatvállalásra nehezen szánja rá magát.
Tudatában a kiszámíthatatlan istenkép lebeg, akiről sosem lehet tudni hogyan szól és dönt. A kiüzetés utáni első elbeszélésben Káin gyilkossága, Ábel áldozata ennek a kiszámíthatatlanságnak a következménye. Ezért az a „jó”, ha van egy egységes törvény, azt betartja és nem kell gondolkodni, érezni, mérlegelni és párbeszédbe elegyedni Istennel. Néha egy életen át jelen van és legfőbb meghatározó tényező a jó és rossz közti vergődés. Mindent meg kell címkézni, be kell sorolni.
Végülis, amit gondolatban megteremtettünk, az az emberi élet minden szintjén megvalósul. Elindul a versengés, a hierarchia építése, a birtoklás, majd ennek következményeként az öldöklés és az áldozatiság.

A fehér lovon ülő azért jön, hogy kimondja az Igazságot. Bármilyen harc csupán ideiglenes. A valódi erő megjelenése pillanatában a csinált erő, az erőtlenség szertefoszlik. Mindenki tudja hányadán áll.
A valódi tudás az Igazság ismerete, a Szeretet és az Irgalom átminősítő hatalma.

Hagyj üzenetet!