A két rendszer jelölése

Sok mindenben tapasztaltuk, hogy van egy első, eredeti, majd egy idő múlva megjelenik egy hamis mása.
Például először a Coca Cola jelent meg, mint szenzáció, újdonság. Nagyon népszerű üdítővé vált, még a pigmeus is a filmben talál egy Cólás üveget, és elindul, hogy eldobja, visszadobja az isteneknek a világ peremén.
Csak az igazán hozzáértők, szakavatottak tudják – vagy sejtik – mi különbség van az eredeti és a később megjelenő Pepsi Cola között.
Sokáig háború folyt a cégek közt, de még a vásárlók, klikkek közt is, ki issza a jobbat, az igazibbat. Majd megszűnt az ügy jelentősége, akik isznak cólát, ráállnak valamelyikre, vagy azt mondják: mindegy. Ugyanaz van benne. A határok elmosódnak. Mások elborzadva fordultak el, nekik nem kell semmi.

Eleinte a kereszt szó hallatán, mindenki tudta, hogy az EGYENLŐSZÁRÚ KERESZT- ről van szó. Később megjelent a hosszú szárú tőr, a GYILKOS KERESZT.

Galaxisok, civilizációk, népek születtek és éltek harmonikusan az eredeti kereszt jele alatt, egyensúlyban, harmóniában, szeretetben,  fényben.
Amikor az univerzumban megjelent a második fajta kereszt, világossá vált, hogy a háború elkezdődött.
E háborúnak sok bolygó vált áldozatává, sok gyönyörű tündérkert lett élhetetlen sivataggá. A világ kettészakadt.

Az egyenlő szárú keresztben béke, harmónia, egyensúly és együttműködés lüktet. Azt jelenti: amilyen távol van az ég, olyan távol van a föld. Amilyen közel van az egyik ember, ugyanolyan közel van a másik is. A szellemi és az anyagi, a női és férfi erők egyensúlyban vannak. Nincs túlzás, ezért kompenzációra sincs szükség. Középen van az a lélek, aki az itt és mostban cselekvőképes, önmagáért felelősséget vállal, hisz középről nézi a világot. A múlt és a jövő között szívből lát és szeret. A kereszt szárai a szívközpontban metszik egymást, jelképezve a széttárt, áldó, ölelő karokat. Minden életnek dobbanása, szándéka és eredménye innen indul és ide tér vissza.

A gyilkos kereszt szárai a homlok vonalában metszik egymást, oldalsó szárai rövidek. Azt jelenti: a dolgok központja a gondolatban, a fejben van. A fej irányítja és határozza meg a cselekvést. Aki fejben él, nem tud ölelni, kezei a fej érdekének engedelmeskednek. Itt mindenki egyedül van. Az energia áramlása nem jut át a szíven. A világot a fejben érzékeljük és értékeljük.
A gyilkos kereszt megnevezés a tőr, a kard jellegből ered. A földbe szúrt szablya, ahol a tettes-áldozat rendszere szabja meg a működést. Ha erre a keresztre valakit megfeszítenek, akkor az áldozat feltételezi a tettest. Ez a kereszt az indulatok, túlzások, a harag, a vád és önvád helyszíne.
Bárhol kitűzik, háborúság keletkezik.
A felső szára rövid, az alsó szára hosszú. Vagyis azt hirdeti: közelebb az égihez, távolabb a földitől. Az egyensúlytalanság azonban az egyensúly egyetemes törvénye alá van vetve, és ezért kénytelen kompenzálni.
E kereszt fényében túl sokat beszélnek a szellemiek fontosságáról, miközben a gyakorlatban anyagiasságot látunk. Minél több szó esik a lelki életről, annál külsőségesebb a viselkedés. Minél nagyobb a csodakeresés, annál súlyosabb a fenyegetés és a presszionálás. Minél erőteljesebben hirdeti a megbocsátást, annál véresebb a retorzió. A másik embert csak az esze és a képességei mentén lehet észlelni. Az erő a gondolati mágiában bontakozik ki.

E két rendszer két különböző szövetség létezését határozza meg.

A 12 –ek szövetsége azokat a galaxisokat, civilizációkat egyesíti, akik az első, eredeti, egyenlő szárú kereszt minősége alatt élnek. A páros szám jelentősége abban van, hogy a gondolkodásban minden egyensúlyban működik. Ha mindennek megvan a kiegészítő párja, akkor béke van. Az erő a szeretetben teljesedik ki.
Az első bibliai teremtéstörténet a 12-ek szövetségének hitvallása, alapköve. Mindegyik civilizáció legfőbb értékének tartja a szeretetteljes közösségi életet, az élet örömeinek megélését, a lelkek kiteljesedését, a sokszínű tündérkert-világ gondozását, a tiszteletet és méltóságot. Mind bőségben élnek.
A Fénylő Szent Koronában lévő 12 „beszélő” kő összekötő kommunikációs csatorna ezekkel a galaxisokkal, hogy a mindenkori király mindig „képben legyen” az univerzum erőivel, történéseivel.

A 7-ek szövetsége azokat a bolygókat, galaxisokat egyesíti, akik magatartása az eredeti Isteni teremtésnek ellenszegülnek. Önmaguk hatalmát arra fordították, hogy tökéletes világokat hozzanak létre, melyekben a szeretet és az élet titka mellőzhető. Bár a 7 ellenerő némileg különbözik egymástól, mégis közös jellemzőjük a gyilkos kereszt működési elve. Óriási erejük a magasan fejlett intelligencia, gondolati mágia.
A második teremtéstörténet a 7-ek szövetségének hitvallása, önmeghatározása. Számukra a Teremtő Isten is létezik, de saját Uruknak engedelmeskednek, aki nem azonos Istennel. Ez az Úr ugyanis ellenszegült a teremtés törvényének, mely kizárólag szeretet által hoz új életet. Az Úr egyedül produkál élet-utánzatot, s ehhez nincs szüksége a másik nemre, hanem csak önmaga fejlettségének vívmányaira. Akarat, program, mágia, lombik, gén-manipuláció, … által  „csinál” lényeket, melyek azután engedelmeskednek neki, végül, ha már nincs rájuk szükség, akkor megsemmisíti őket. E létrehozott lényeknek nincs szabad akaratuk, a programnak megfelelően viselkednek, harcolnak, funkcionális feladataik vannak. Nem kötődnek senkihez, nincsenek érzéseik, nincs beléjük kódolva semmiféle egyetemes törvény és lelkiismeret. Tökéletes, uniformizált, könnyen kezelhető és ellenőrizhető társadalmak.

E két rendszer mai világunkban párhuzamosan együtt él, a Földön is. Minden ember ide, vagy oda tagolódik. A hovatartozás nem függ sem származástól, se néptől, se vallástól, sem semmi külsőséges dologtól. A lelkek egyéni és csoportos története, régebbi fogadalmaik, megállapodásaik, tartozásaik alapján vállaltak a mostban feladatot és jóvátételt. Egymást segítik a tisztulási, feloldási és megújulási úton. Az egyéni sorsok alá vannak rendelve a csoportos vállalásoknak, ezek pedig a háttérben működő erőknek. Erről még lesz szó később.
Amikor megjelenik a fehér lovon ülő és harcra indulnak ellene a földi királyok, a fenevad és a hamis próféta, lényegében a szembenállás utolsó felvonása történik meg. A 7-ek szövetsége a harcban átminősül.
Törlődik a történelem színpadáról a gyilkos kereszt léte és minden, amit meghatározott. Ezt jelenti, hogy a „karma törvénye” többé nem fog létezni. A tettes-áldozati rendszer mókuskerék működését nevezzük „karmának”, karma-láncolatnak.
Univerzum szinten, közösségi, családi és egyéni szinten is törlődik a program.
Az új teremtés szabadságban, egyensúlyban, igazságban és szeretetben rendezi a teremtett világot.

Hagyj üzenetet!