A Fénylő Szent Korona

Óriási irodalom látott napvilágot a Szent Korona téma. Mind csodálatos művek, mind csodálatos figyelemfelkeltő és áhítattal teli ihletett szerzemények.

Rendszeresen hallunk konferenciákon, gyűléseken, de még egyszerű baráti beszélgetésekben is különböző meglátásokat a Korona művészeti, törvényi, vagy közösségi szerepéről.

De egy sem szól a Fénylő Szent Koronáról!

Más tárgyról beszélnek, és más a mögötte lévő szemantika. Olyan, mintha nézném a konyhai kredencet és közben mondjuk a Szentek Szentjéről, vagy a Szövetség ládájáról beszélnék. A legtöbb törekvés arra irányul, hogy összehozza a kettőt, mivel a vak is látja, hogy valami nem stimmel. Nem csoda mekkora irodalom születik pusztán azért, hogy a küllemet és a tartalmat azonosnak láttassák az emberekkel.

Beszélünk SZENT Koronáról, de a magatartásunk nem tükrözi, hogy valóban szentnek éreznénk. Simán a sarokba teszik előadás közben, mint szótlan, mellékes szereplőt, és helyette napokig ömlik a filozófia, az elmélet, a bizonyítások sokasága.

Egyik alkalommal, éppen Szent László ünnepén Szabolcsban, az udvaron sorakoztunk, míg behozták a díszmagyarba öltözött koronaőrök a mostani, parlamenti Szent Korona másolatát. Egy ideje elmaradhatatlan tartozéka ünnepeinknek e jelenet, mintha előidézné a valóságos eseményt. Míg ott énekeltünk, váratlanul megjelent szellemi lényében az igazi Fénylő Szent Korona. Csak ott megállt Szent László szobra mellett, hatalmas fényével, mint egy tűzoszlop és nézte az embereket. Figyelte a lelkeket, melyek Őrá áhítoztak, s mégsem ismerte fel senki a jelenlévők közül. Állt és várt. De a program, a forgatókönyv, a ceremónia fontosabb volt az összegyűlteknek.

Valahogy hasonlított ez a helyzet ahhoz, amikor Júdea népe torokszakadtából hívja, várja a messiást, de mivel rég eljött, másképpen, mint váradalmaikban lebegett, így nem ismerték fel.

Meglátásom szerint, ha szellemileg és fizikailag megjelenne a valódi Szent Korona az emberek között, ott nem sokan tudnának szóhoz jutni. Térdre borulnánk. Sírnánk és nevetnénk egyszerre. Szavaink bent akadnának, s csak csodálnánk, gyönyörködnénk és dicsérnénk Istent!

Inkább kérdeznénk, figyelnénk mit akar tőlünk a Fénylő Szent Korona.

Megkülönböztetésül így hívjuk a régi írásokban említett Gilgamesi Szent Koronát, mellyel pl. Jézust, Szent Lászlót, Mária királynőt koronázták meg.

Ez a Korona nem földi eredetű, s nem földi-királyoknak csinált fejdísz. A Földre a Szíriuszról érkezett, ahogy a többi szakrális tárgy, kb 12 ezer éve.

Ez a Korona egészen egyszerű, dísztelen. Semmiféle emberi kéz alkotta képek nincsenek, nem is lehetnek rajta. Nem a külvilág számára készült, mutogatni, nézegetni nem engedte magát eddig.

Anyaga szerint Arany-Plutónium és más Földön nem található fémek ötvözete, amitől fénylő áradat sugárzik belőle. Radioaktív.

Körben 4 kicsi EGYENLŐSZÁRÚ KERESZT, melyek egyenesen állnak az abroncson. Nincsenek összekötő pántok a fejtetőn, ott szabadnak kell lennie a térnek.

Abroncsában a belső oldalon vannak beépítve a „beszélő kövek”, pontosan 12 darab. Ezek a beszélő, azaz magas rezgésű drágakövek 12 kódot tartalmaznak. A Teremtés eredeti kódjai vannak beletáplálva, azaz Isten eredeti, hamisítatlan akaratát. A teljességet jelentő 12 fajta élet minden része, dns mintája, kristályszerkezet-mintája, az az eredeti rezgés, mely bármikor reprodukálhatja az életet, a 12 mintát.

Az abroncsban úgy vannak befogva, hogy kifelé nem látszanak, de befelé sugároznak, sugárzásuk egymást egy pontban metszi egymást, méghozzá a Király koronacsakrájában. Így a Király pontosan veszi a közös metszéspont teljes rezgését, mindenkor ehhez igazítja a gondolatait, döntéseit, cselekedeteit.

Ezek a kövek ugyanakkor antennák is, össze vannak kötve azokkal a bolygókkal, galaxisokkal, csillagokkal, akik a 12-ek Szövetségének tagjai. Mert hogy ezeken a rezgéseken át kommunikálhat a Király velük. Mindenkor képben van mi is zajlik az univerzumban, és tudhat mindent, ami a Galaktikus Tanácsban történik. Nem szükséges semmiféle külön ceremónia, beavatás, vagy embercsinálta technika, hogy elérjék egymást és folyamatos adás-vételben legyenek.

Ehhez természetesen az is szükséges, hogy a Királyban is legyen egy antenna. Ha nem az a Király van trónon, akkor semmit sem jelent számára a Korona, csupán külsőséges dísztartozék. Az emberek választhatnak királyokat, meg le is válthatják őket.

Ez a Fénylő Szent Korona kettő lélekhez tartozik, pontosan azokhoz, akiket e kéziratban belső működésükben szeretnék bemutatni, választ keresve eredeti kérdésünkre: Kicsoda is a Királyoknak Királya.

Amikor a Földön testben megjelennek, nem mindig királyok. Több esetben egyik igen, a másik nem, mert pl. a király húga, vagy éppen a pálos atya, tanítója, segítője. Máskor pedig egyik sem király, mégis, a rendkívül nehéz időben együtt érkeznek, és erő szempontjából nem a királyság számít, együtt harcolnak és együtt teljesítik be közös feladatukat. Ilyen esetekben bár nem tették fejükre a Koronát, de a Korona teljes erejében működött általuk és segítette  őket, értették egymást és együttes erővel küzdöttek. Közben az éppen aktuális királyok egymást nyírták, vagy bókoltak Vatikánnak és a pénzügyi ligának.

A Fehér lovon ülő fején sok korona van a szöveg szerint. Ez azt jelenti, hogy mind a 12 helyen Királyuknak tekintik. S bár maga a Korona csak egy, de mégis 12 kő van benne, mint 12 csillag(rendszer) képviselője.

A Fénylő Szent Korona maga Isten eredeti akarata. Hosszú ideig tartotta magát az a hiedelem, hogy aki birtokolja ezt a koronát, azaz a kódokat, az a világegyetem ura. Hosszú háborúk, pusztító rablások folytak a Korona megszerzéséért. Azok az elromlott, elferdült civilizációk, melyek elvesztették eredetük saját kódjait, azok számára létfontosságú forrást jelent. Voltak azonban pusztító szándékú ellenerők, akik sosem tettek le a teremtés-tudásról. Eljutottak a legfejlettebb és legkifinomultabb tudásig, korlátlan lehetőségeikkel mégsem tudtak életet produkálni. Valami hiányzott belőle, ami kizárólag a 12-ek szövetségben és az eredeti teremtés-akaratban találhattak volna meg. Ezek az ellenerők azonban nem képesek működtetni a Koronát, nem tudnak vele kommunikálni, nem értik a nyelvét. Az összes szakrális tárgy csak akkor él, ha együtt van azzal a két lélekkel, akiket előbb említettem.

Milyen döbbenetes, hogy jelenleg a Földön éppen a 7-ek szövetségének egy-egy szervezete használja gátlástalanul, de igen tudatosan a 12 csillag jelét. A történelemben ismétlődően a külsőben 12-es rendszert mutat, míg belsőképpen a 7-es rendszert működteti. Ezzel is provokálja a Szent Korona igazságszolgáltatását, mely talán már nem sokáig várat magára.

Emiatt írásom egy része éppen arról szól, hogyan és miképpen próbálták megsemmisíteni e két védelmező lelket földi útjukon, a különböző korokban.

E két lélek különféle módon fogalmazható meg:

A Teremtő Anya és az Elsőszülött Fiú.

A Cselekvő Ige és az Erő

Az Igazság és az Irgalom.

Boldogasszony és Szent Mihály

Az eredendő Női és Férfi minőség.

A Nap és Párja.

Ez a kétfajta erő jelenik meg azokban a szereplőkben, akiket sorra említek. Fő jellemzőjük, hogy a KETTŐ együtt működik, így lesz EGY.

Ezt az IKER minőséget tudta, hordozta lelkében a magyarság, ezt tanította a világnak.

A régi időben kizárólag azt a királyt koronázták meg ezzel a Koronával, aki valamelyik volt e két lélek között. Mivel gyakorta testvérként, ikertestvérként, férj-feleségként jelentek meg a Földön, így általában együtt, vagy hamarosan egymás után mindkettőjüket ezzel a Koronával koronázták meg. Más lelkeket nem volt értelme koronázni a Gilgamesi Koronával, mert nem tartoztak energetikailag egymáshoz. Ha mégis megtörtént, általában súlyos következménye lett

Másoknak más koronákat készítettek, gyönyörűeket, díszeseket, királyhoz méltóakat. De pontosan tudták, hogy ki kihez tartozik.

Az ezer Forintos papírpénzünkön látható István Király fején egy Gilgamesi Koronához nagyon hasonló korona. Bizonyára a tudatalattiból merítettek a készítők. Minden esetre nem fedi a valóságot. Istvánt egy másik régi koronával koronázták meg, később pedig a Gilgamesit ajánlotta fel Boldogasszonynak, mivel megértette ez mit jelent. Nyilvánvaló volt, hogy csak Neki ajánlhatja fel. Felismerte, hogy Hozzá tartozik a Fénylő Szent Korona és a magyarság is.

Egyik rejtett ábrázolása ennek látható a Márianosztrai templomban, a karzaton. Egyik oldalon Szent István Király, oldalán karddal, kezében párnán a Koronával, nyújtja a másik karzaton lévő, szokásos öltözetű és ábrázolású Jézus felé. E szoborkombináció valódi jelentését akkor értjük meg igazán, amikor felismerjük mit, kit jelenít meg a Jézusi szobor.

4 hozzászólás “A Fénylő Szent Korona”
 1. Aszalós Éva szerint:

  Kedves Jordánka!

  Érdeklődöm, hogy a Fénylő Szent Koronával kapcsolatban tudsz-e segíteni
  további anyagokhoz való hozzáféréshez.

  Az Arvisurákat (Kozsdi Tamás) és a Szent Korona tant kutatva( Pap Gábor,
  Szántai Lajos) érkeztem most ide az oldaladra, és örömmel láttam az új
  információkat.

  Üdvözlettel:
  Aszalós Éva

 2. Sissy szerint:

  En is szeretnek tobbet megtudni a FENYLO SZENT KORONAROL !

 3. Laki Kati szerint:

  Üdv!

  Elolvastam mind a 3 művet a történelmi témából. Majdnem mindennel egyet értek.
  A korona ami most van kiállítva nem az isteni korona. A két személy aki mindig megjelenik valóban létező, ha minden igaz most mind a 2 itt van egyszerre. De nem a máriai vonal a jó, szerintem, hanem az indiai hitvilág fedi le a megfelelő személyeket. Vagy is helyesebben a normál szentháromság működik. Az anya, a fiú és a Hadak Ura. Vagyis A Baba Mária (mint anyai minőség) s vagy a fiú, vagy szent Mihály van jelen. Ez látható a Paláston is, valamint a koronán is. Mert a fiú egyenértékű a teremtő istennel. Egy kicsit hosszú lenne ecsetelni a történelmi megfelelélesek, de az elmúlt egy évben ezzel molyolok. Így elmondhatom, hogy a mai elit a mítoszok leple alatt át akarja menteni a hatalmát. Nehéz lesz igazságot tenni, mert a fény oldalán állók sem egységesek. Nincs egységes info, s azegyszerű segítők nem tudnakelszakadni a bibliai csecsektől, sajna. Így lehet, hogy a legjobb akarattal is, de a fény harcosai fogják elárulni Szent Mihályt.

  Üdvözlettel:

  Kati

 4. Aszalós Éva szerint:

  Igen, fontos helyszín a magyarság számára Márianosztra.
  Talán nem túlzás, hogy a fény felszabadításának egyik legmeghatározóbb helye Akik Pap Gábor és Szántai Lajos tanításain nőttek fel bizonyára tisztában vannak azzal, mire utal Jordánka az utolsó bekezdéssel.

  Üdvözlettel:
  Éva

 5.  
Hagyj üzenetet!