BL jelentése

Nézzük tehát BL jelentését!

BL = Boldogasszony, Isteni Teremtői Női minőség.

BL = Bel, azaz belső, bele, belseje, java valaminek.

BL = Bela, azaz fehér, fehérje-része, fényes, szent része.

A cselekvő Ige, mely azonos a világossággal. Célja, értelme a boldogság, béke, harmónia.

 

Ha a diót vesszük, van egy kemény héja, csontrésze, azaz védelem. A BL pedig a belsője, a mag javarésze, amit véd a külső burok. Csakis együtt képes így a MAG túlélni, áttelelni, csírázni és életet hajtani. A belső fénylő női minőséget a külső kemény férfi minőség védelmezi.  Ország szempontjából azt jelenti, hogy ez a bel-város, a belső lényeg, szenthely, ahol az életet óvni és éltetni kell, ez biztosítja az egész ország boldog működését.

Gondoljunk bele, nem azért főváros, hogy koncentrálja a hivatalokat, nem rendszerközpont, hanem az áldás forrása! A Szentek Szentje.

Salem ma is azt jelenti a környéki nyelveken, hogy Béke! A mindennapi köszöntésben őrzik az ősi minőséget! Béke neked, Béke veled!

Több helyen láttunk Szíriában települési táblát ezzel a felirattal: Salem. Arrafelé ma is egy szokásos, kedvelt falunév, ahogy Magyarországon több helyen is volt azonos nevű település, akár megyénként.

A névhasználatra később még visszatérek.

Ebla városát és rendszerét több ízben is támadták a későbbi időkben, nem egyszer elárulták. Mivel befogadó jellegű volt az irányítása, sokan látogatták, akik hírét hazavitték. Az idők során különféle népek elemei beszivárogtak, akik többé kevésbé próbálták átvenni az ősi hagyományokat. Sajnos azonban gyakran ez a folyamat labilissá tette a régi, magától értetődő működést. Az összhang egyre jobban felborult. A Kr. előtti 3.-2. évezredtől egyre inkább a birtoklás közkedvelt hadszínterévé vált. Nem egyszer lett a romboló erők áldozatává. Az Élet Templomát keletre és délre is költöztetni, menekíteni kellett.

Figyelemre méltó a szűkszavú bibliai leírás, mely Ábrahám Háránból dél felé vonulásakor említ meg. Itt arról beszél, hogy Ábrahám nem mehetett át egy bizonyos területen csak úgy, ahogy neki kedve telt. Ebbe benne van az is, hogy az Eufráteszen sem igazán kellhetett át, mivel Ebla királysága alá tartoztak az átkelőhelyek. Ekkor Melkisedek volt  Salem egyik vezetője, aki a „Magasságos Isten papja” volt. Melkisedek nem engedi át Ábrahám karavánjait, sem jószágait hosszú időn keresztül. (Nyilván tisztában volt azzal, hogy letarolják és tönkreteszik azt a Tündérkertet, ami a várost, az országot jellemezte. A kétfajta életmód és világszemlélet teljes mértékben kizárta egymást.)

A tudósítás persze még visszatér a témára, amiből megtudjuk, hogy végül megegyeztek. Ábrahám tizedet fizetett Melkisedeknek.

Hajlamosak vagyunk ezt úgy érteni és prédikálunk is erről, hogy Ábrahám „megtért”, átvette a Magasságos Isten vallását, és így tizedet fizetett hálája jeléül. Nagyon megható maga a leírás, de sajnos, nem fedi a valóságot. Itt egy árulás történik. Egy játszma. Jól ismerjük ma is a taktikát: barátságot színlel, egyezményeket ír alá, majd beszivárog és elvegyül az ottani nép közé. Amikor megsokasodik az idegen csoport, akkor elegendő egy külső támadás, és máris megtörténik a „puccs”. Erről még szólok a mezopotámiai, a hikszoszok, a jézusi kor és a honfoglalás történéseinél.

Melkisedek kapta a tizedet, vagyis a „kenőpénzt” és hosszú időre elárulta a szíriuszi ügyet.

Utoljára Jeremiás próféta kiáltja: vészhelyzet van, de senki sem hallja. Újra elpusztul a város, a templom, s majdnem odavész az Élet Temploma rendszere. Nem az épületet siratja a próféta, nem is magát a várost, hanem az egész minőséget, mely az Élet Temploma meghatározott.

Később, Jézus is „felmegy” Salembe, itt örömmel és ujjongva fogadják az emberek, már 12 évesen is ismerik és szeretik. (Kafrunból valóban észak irányába kell menni Salem felé, azaz „fel”, mint északra.) Ez a Salem közel van a Názáreti völgyhöz, ahol született.

S ez mind Szíria északi részén található.

A jelenleg forgalomban lévő magyarázó, bibliai térképek mind a júdeai Salemet jelölik meg, mint egyetlent. Damaszkusz magasságában el vannak vágva a térképek, északot, Szíriát nem is mutatják egyszerre a déli részekkel. Véletlenül sem lehetne felfedezni, hogy a valódi, ősi Jeruzsálem, Hyero-Salim az nem a mostani, hanem (sok)tízezer éves helyén, a szíriai Nazareti völgy északi szélén található.

Azok, akik kiemelik és „megmenedzselik” a júdeai Salemet, pontosan tudják az igazságot. Szándékos az identitás-zavar.

Hagyj üzenetet!