Miért fontos nekünk Ebla Igazsága?

Bizonyos dolgok időben és térben messzinek tűnnek. S míg ezt gondoljuk, távol is tartjuk magunkat tőlük. A magyarság sokféle azonosságot hordoz magában. Olyan nevekkel, származással eredeztetjük magunkat, melynek azonban tartalmát vajmi kevéssé ismerjük. Hivatkozunk valamire, amiről azt sem tudjuk milyen erőt, magatartást, gondolkodást jelentett a valóságban. Tetszés szerint felruházunk valakit olyan minőségekkel, melyekhez nincs köze, és még ragozzuk is számunkra idegen filozófiákkal, hiedelemvilágokkal és misztifikációkkal. Ezen kívül összekeverünk neveket, tartalmakat, minőségeket, melyek térben és időben is távol vannak egymástól. Ez mind abból ered, hogy gondosan elcsúsztattak történelmi eseményeket, szereplőket  és felszabdalták a népek kontinuitását, ha lehetne ezt így mondani.

A gyökér-azonosság hamisítása által minden ráépült tartalom is hamissá vált. Önmagunkat olyan dolgokkal azonosítjuk, melyekre büszkék vagyunk, nem tudva mögöttes energiatartalmukat. Ismételgetésük csak mélyíti a skizofrén-szétesettséget, a konfliktus helyzetünket, belső bizonytalanságunkat.

Energetikai szempontból az is gond, hogy a hamis gyökér nem táplálja, hanem leépíti a népet. Bedarálja egy másik szintre, mely nem az övé. Ennek következménye, hogy elveszítve tartását, más mintákat követ, és más vágyai vannak.

Szoktam mondani valakinek, hogy ha a sakktáblán nincs rend, akkor nem lehet játszani. Ha a fehér király nem azonosítja önmagát, hanem mondjuk fekete bástya, vagy paraszt akar lenni. Ha a fekete királynő vezényel, vagy netán a futó áll be királynak. És még rosszabb, ha az összes paraszt egyszerre akar király lenni. Ez nem azt jelenti, hogy nem játszhatnak másféle játékot, mondjuk anarchiát, vagy háborút, hanem csak arról van szó, hogy egy szereplő sem teljes a saját energiájában. Mindenki pár százalékon működik, miközben lehetne 100-as.

A paraszt rendkívül erős, ha a paraszt-erővel azonos. És a király rendkívül erős, ha jogosultságában és méltóságában azonos önmagával. Ha tud róla, hogy mi minden múlik rajta. Amikor keveredés van, mindenki erőtlenné, fáradttá, idegbeteggé válik. Saját minősége helyett más után áhítozik, amit nem kapott szellemi küldetésében. Végül beteggé válik egy egész nemzet, egyetlen közös játék a másik kinyírása marad.

Az idő azonban eljött és hamarosan az egész világ álmélkodva fogja látni, hogy „volt és nincs többé”.

Le kell hullania a hazugságra épített imázsnak: a jelenlegi Jeruzsálem el fogja ismerni tetteit. Hogy hogyan, ezt nemsokára megtudjuk.

Eblának vissza kell kapnia méltóságát. A helyiek pontosan tudják, hogy ha köztudottá válnak az ásatási anyagok, az egész emberiség történelmét újra kell írni.

Emiatt volt szükség Szíria legyengítésére, támadására, holott az egész környék legdemokratikusabb és legszabadabb országa volt nemrégig. Minden környéki háború menekültjeit befogadta, otthont biztosított rengeteg forradalmárnak és ellenforradalmárnak, akik most hangoskodnak. Éppen ezek a csoportok megfizethetők és rávehetők bármire, hiszen csak menedéket kaptak. Nem ők hozták létre, se nem őseik a ma is virágzó országot. A Nazareti völgyben és környékén járva jól felismerhető a múlt gazdag tájművelő kultúrája, a helyiek lelkében és vérében még él az ősi eblai tudás. Emberi kapcsolataik, életmódjuk is ezt tükrözték. (Sétálva az utcákon, mindenki lehetett önmaga, ami leginkább a női megjelenésen lehetett látni. Teljesen beburkolva, muszlim hagyományos viseletekben, félig elkendőzve, de még farmerban és szabad hajviseletben is mindenki úgy járt az utcán, ahogy neki tetszett.

Az elnök saját maga vezette autóját és bármikor szabadon járt-kelt az emberek között, testőrök nélkül. Mindenki tisztelte.)

Ezzel együtt lehull a lepel a Jézusi történetről, és néhány másikról is. A fehér lovon ülőnek éles kardja nem kímél semmit. A világnak újjászületésre van szüksége.

A hazugságok terhétől nem bír mozdulni, vak és fáradt, depresszióban süpped.

A magyarságnak is el kell jutnia önmaga ismeretének és hitének megújulásához.

Ennek alapja, hogy ismerje az Igazságot.

Még akkor is, ha az valószínűleg nem lesz olyan hízelgő, mint sokan szeretnék.

Cserében azonban rend lesz a fejünkben és lelkünkben, mivel a zűrzavart a sok ellentmondásos hiedelem okozta leginkább. Mást hallunk otthon, mást mond a sok-egy-ház, a pártok, a tanárok, a gyógyítók és kuruzslók, a régészek és történészek, a legújabb világvége-2012-es klub „közvetítői”, stb.

Talán egy kis idő múlva megszabadulunk „mutatóujjunktól” is, ami nagy előny lenne a világbéke érdekében.

Harcunk nem test és vér ellen, főleg, nem testvér ellen való.

A következő hónapokban a Föld „kidob” magából rengeteg „bizonyítékot”, így szükségtelen erőlködnöm a bizonyításban. A magyarság bölcsője, eredete, gyökere helyszín és minőség szempontjából a Nazareti völgy. Ha már ezt felismertük, átgondoltuk és azonosítottuk magunkban, van értelme beszélni a történelmi személyekről, akikre eredetként tekintünk.

Az Igazsághoz hozzátartozik, hogy Isten megajándékoz belső békességgel és örömmel, ha valóban igazat mondunk és hallunk.

Aki pedig felismeri az igazságot, szabaddá válik. Leginkább önmaga terheitől. És ez bizony egy egész népre is vonatkozik.

 

Hagyj üzenetet!